Σεμινάρια Final Cut Studio

Παραδίδονται σεμινάρια στις ακόλουθες εφαρμογές: Final Cut Pro 7, Motion 4, Color 1.5, Compressor 3.5 & DVD Studio Pro 4.
Κατ οίκον ή οργανωμένα σε αίθουσα με video wall και projector από Certified Trainer της Apple.
Final Cut Pro basics

Το Final Cut Pro Basics, είναι μαθήματα για τους αρχάριους χρήστες του προγράμματος της Apple, μη-γραμμικής επεξεργασίας βίντεο, Final Cut Pro. Μάθετε πώς να συλλάβετε υλικό από τη βίντεο camera σας, εφαρμόστε μια πρόχειρη αποκοπή, κατόπιν προσθέστε τα transitions, τα εφφέ και το κείμενο για να τελειώσετε το μοντάζ σας. Ακολουθήστε μαζί με αυτά τα μαθήματα, τα βήματα που απαιτούνται για να μετατρέψουν το ακατέργαστο υλικό σας σε ολοκληρωμένο προϊόν.

Introduction
  Εισαγωγή1280 x 720960 x 540640 x 360 (02:30)
  Nέα χαρακτηριστικά στην έκδοση 61280 x 720960 x 540640 x 360 (02:23)
System Configuration
  Equipment Setup (04:53)
  Launching Program & Saving a Project (04:29)
  Overview of the Interface (02:37)
  Executing Commands (03:48)
Video Capture
  Log & Capture Window (02:42)
  Logging (03:16)
  Clip Settings (03:24)
  Capture Settings (05:34)
  Capture Now (02:03)
  Capture Clip (03:08)
  Batch Capture (05:42)
Importing
  Importing Files (03:10)
  Clips & Source Files (05:26)
  Importing Audio from CD (03:26)
  Importing with iTunes (05:57)
  Master Clips (05:04)
Browser
  Browser Views (03:02)
  Organizing Clips (04:13)
  Sorting & Organizing Columns (05:37)
  Finding Clips (03:12)
Viewer
  Playing & Marking Clips (02:23)
  Video & Audio Tabs (03:23)
  Transport Controls (03:13)
  Overlay & View Pop-ups (04:12)
  Viewing & Marking Shortcuts (04:10)
  Timecode Fields (03:45)
Basic Editing
  Drag & Drop Editing (02:57)
  The Timeline & Canvas Window (02:43)
  Snapping Controls (03:38)
  Overwrite & Insert Editing (04:48)
  Advanced Dragging (05:24)
Timeline Editing
  Zooming & Timeline Navigation (05:57)
  Selecting & Moving Clips (04:03)
  Deleting in the Timeline (04:10)
  Selection Tool Trimming (02:42)
  Rippling Edits (06:29)
  Rolling Edits (03:09)
  Slipping Clips (04:02)
  Sliding Clips (03:49)
  Sequence Clips in the Viewer (04:15)
  Editing with the Keyboard (04:48)
Advanced Editing
  Source & Destination Controls (03:58)
  Sequence Timecode (04:10)
  3 Point Editing (06:15)
  Replace Edit (06:29)
  Superimpose Edit (02:50)
  Fit to Fill Edit (05:08)
  Trim Edit Window (04:21)
Linking
  Linked Selection (04:27)
  Linking & Unlinking Clips (03:09)
  Sync Indicators (03:25)
  Merging Clips (03:07)
Subclips and Markers
  Adding Markers (04:41)
  Markers in the Timeline (05:14)
  Creating Sublips (05:30)
  Using Markers To Create Subclips (04:01)
Audio
  The Audio Tab (03:15)
  Adjusting Levels & Pan (03:51)
  Adjusting Audio Over Time (04:47)
  Stereo & Mono Tracks (06:27)
Preferences and System Settings
  Clip & Sequence Settings (04:25)
  Preferences & System Settings (06:28)
  Audio/Video Settings (04:41)
  Interface Layouts (04:36)
  Keyboard & Button Layouts (05:22)
Transitions
  Applying Transitions (02:28)
  Adjusting Transitions (04:41)
  Favorite & Default Transitions (02:57)
  Trouble-Shooting Transitions (05:03)
Filters
  Applying Filters to Clips (04:28)
  Adjusting Filters on a Clip (05:40)
  Creating a Favorite Filter (02:55)
  Pasting & Removing Attributes (04:02)
Rendering and RealTime
  RealTime Capabilities (04:45)
  Dynamic RT (02:33)
  Rendering (04:06)
  Rendering Audio (03:36)
  Managing Render Files (04:27)
Titles and Graphics
  Generating Items (03:09)
  Creating Basic Titles (04:42)
  Using Motion Enhanced Titles (02:56)
  Using Title 3D (05:06)
Motion Effects
  The Motion Tab (04:39)
  Using Keyframes (05:11)
  Compositing Clips (03:28)
  Constant Speed Changes (02:58)
Final Output
  Finishing (03:31)
  Output to Tape (04:53)
  Export a Full Quality QuickTime (03:20)
  Export for the Web (04:28)
  Export Using Compressor (04:01)
  Export for DVD (06:07)
 

Αναζήτηση

Απαραίτητα

 •  Συντομεύσεις Πληκτρολογίου:   Χρήσιμες συντομεύσεις για
    τους επαγγελματίες.
 •  Plug-Ins:
    Λίστα με χρήσιμα Plug-ins για
    το FCP & Motion.
 •  Log & Transfer Plug-ins:
    FCP plug-ins για το χειρισμό
    των συσκευών (Deck, Camera).
 •  Design:
    Δημιουργικές βιβλιοθήκες με
    εικόνες, σχήματα, φόντα κ.α.
 •  Loops & Sound Effects:
    Μεγάλη ποικιλία ηχητικών
    εφφέ & ατμοσφαιρικών ήχων.

Εγκεκριμένες Συσκευές

Χρειάζεστε να συνδέσετε ένα deck ή μια camera με το Final Cut Pro; Κάντε κλικ εδώ για την ιστοσελίδα της Apple, όπου μπορείτε να εισάγετε τις πληροφορίες για την camera ή το deck σας, μαζί με τη δική σας έκδοση του Final Cut Pro.

Video deck φωτογραφία

Μετά την υποβολή των πληροφοριών, παράγεται μια λίστα, με λεπτομέρειες για τις ρυθμίσεις που πρέπει να επιλέξετε στο Final Cut Pro για τα Audio / Video Settings.
Final Cut Studio, Powered by Arixis; Copyright 2009 finalcutstudio.gr